การตรวจสอบเกมจะตัดสินคาสิโน Cosmopol $200K สำหรับการละเมิด AML